5.23.2555

มทส.จัดรับน้องใหม่ใหม่สร้างสรรค์ ปลอดเหล้าและความรุนแรงUploadImage


      ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.) 
เปิดเผยว่าปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เป็นรุ่นที่ 20 จำนวน 2,956 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 55) สำหรับกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2555 โดยจัดกิจกรรมหลากหลายภายใต้แนวคิดรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ปลอดจากอบายมุขและความรุนแรง ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม และสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สืบสานประเพณีที่ถือปฏิบัติเสมอมา ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้น้องใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ชีวิต การปรับตัวสำหรับการศึกษาในรั้วอุดมศึกษาให้เข้ากับระบบการเรียนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบไตรภาค รวมถึงวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

UploadImage

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และอบรมเสริมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการก่อนเปิดภาคการศึกษา พิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความอบอุ่นใจ และความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนก่อนเริ่มต้นชีวิตนักศึกษา พร้อมกราบฝากตัวและรับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครราชสีมา พิธีไหว้ครู เพื่อปฏิญาณความเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เพื่อแสดงการต้อนรับผู้มาใหม่ด้วยความอบอุ่นใจ กิจกรรมเฟรสชี่ไนท์ เพื่อให้น้องใหม่ได้มีกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน และปิดท้ายด้วยกีฬาน้องใหม่ ที่เปิดโอกาสให้น้องใหม่ได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬาและความสามัคคีระหว่างกัน

UploadImage

อธิการบดี มทส. กล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา เนื่องจากไม่ต้องการให้กิจกรรมดังกล่าวรบกวนเวลาเรียนของนักศึกษา และต้องการให้นักศึกษามีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่
 UploadImage

สำหรับการรับน้องใหม่โดยนักศึกษารุ่นพี่นั้น มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทำได้เฉพาะกิจกรรมสร้างสรรค์ สั่งห้ามเด็ดขาดที่จะบังคับให้น้องใหม่เสพเครื่องดื่มมึนเมา การแสดงอากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสม ส่อไปทางลามกอนาจาร ทารุณกรรมน้องใหม่ และห้ามออกไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับโทษวินัยร้ายแรง โดยมหาวิทยาลัยได้เฝ้าระวังและเตรียมการเรื่องติดต่อสื่อสารตรวจสอบข้อมูลให้กับผู้ปกครองหรือผู้ที่มีความห่วงใย ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน
Call Center 044-223123-4 และ   085-3003862,08-17187586
ทางหน้าเว็บไซต์ http://www.sut.ac.th
เฟชบุค http://www.facebook.com/sutnews
ทวิตเตอร์ http://www.twitter.com/sutnews
                                         อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด 

UploadImage

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า