5.11.2555

รับตรง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.นเรศวร


  ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2555

รับสมัครภายใน 14 พ.ค  2555
เรื่อง
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า