5.14.2555

มาแล้วด่วนเลย รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2555 รอบที่ 3


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 255รอบ 3
(เปิดเรียน 5 มิ.ย. 2555) จำนวน 1 หลักสูตร เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียดต่าง ๆ ดูได้จากระเบียบการรับสมัคร)
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
            เรียนจันทร์–ศุกร์ 18.00 – 21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์  8.00 – 16.00 น.  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
        สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. วิศวกรรมเคมี
2. วิศวกรรมอุตสาหการ
3. วิศวกรรมโยธา
4. วิศวกรรมไฟฟ้า
5. วิศวกรรมเครื่องกล
 
ดาวน์โหลดระเบียบการ และใบสมัคร
------------------------------------------------------
ระเบียบการรับสมัคร
fileupload/file/Announced12-24-2555/Regulations3.pdf

ใบสมัคร
fileupload/file/Announced12-24-2555/application1.pdf

บัตรสอบ
fileupload/file/Announced12-24-2555/application2.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า