5.18.2555

วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับ น.ศ.

                      UploadImage                 รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 1/2555 ระดับปริญญาตรี


      สำหรับผู้สนใจสมัครศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมีประยุกต์
โดยแบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน(ไม่ต้องสอบข้อเขียน) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

      ซื้อใบสมัครแล้ว ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) โดยเตรียมเอกสารให้ครบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.rsu.ac.th/chem/index.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า