5.21.2555

รับตรง เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี


 
มทร.ธัญบุรี ได้เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 คน
สาขาวิชาเคมี 25 คน
สาขาวิชาสถิติ 20 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 30 คน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 40 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 20 คน
รับสมัครภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า