5.24.2555

มาแล้ววิทยาศาสตร์จุฬา รับตรงหลักสูตรนานาชาติ รอบสอง ถึง 5 มิ.ย. 2555


วิทยาศาสตร์จุฬา รับตรงหลักสูตรนานาชาติ รอบสอง ถึง 5 มิ.ย. 2555

 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ประกาศรับนิสิตเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2555  ใน 2 แขนงวิชาคือ
1.แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
2.แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ

จำนวนที่เปิดรับคือ  50  คน

โดยมีเกณฑ์การรับสมัครคือ  ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.75
มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  21  พฤษภาคม 2555 - 5  มิถุนายน 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-218-7600-1    E-mail  learnbsac@gmail.com
ใบสมัคร  http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/BSAC/
เอกสาร  sci-inter55_2cu.pdf

เข้าหาข้อมูลได้ที่ http://saengpaeng.blogspot.com/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า