5.24.2555

รับตรง หัวเฉียว วิทยทายศาสตร์สุขภาพ รอบพิเศษ ถึง 25 พ.ค. นี้
** หมายเหตุ : คณะเภสัชศาสตร์ (คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 17,500 คะแนน)
คะแนน O-Net ภาษาอังกฤษ
คณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน  ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ต้องไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ถึงจะมีสิทธิ์สมัครรอบพิเศษได้

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า