5.10.2555

รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (EEBA) ม.เกษตรศาสตร์


รับตรงสาขา เศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2555

Application for AdmissionMay 3 - 19, 2012
Announcement of eligible intervieweesMay 25, 2012
InterviewMay 28 - 29, 2012
Announcement of Interview resultsMay 31, 2012
Report for StudiesJune 5 - 7, 2012
Economics Orientation New StudentJune 9, 2012
Placement TestJune 15, 2012
Economics Orientation New Student
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (Chakkapan Pensiri Building) 
June 9, 2012
Courses Adjustment (Economics, English, Mathematics, Statistics)July, 2012
EEBA Orientation New StudentAugust 18, 2012
First semester beginsAugust 20, 2012

เว็บไซต์หลัก  http://www.eeba.eco.ku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า