5.18.2555

รับตรง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2555


กำหนดรับ คณะสธารณสุขศาสตร์ สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กำหนดวันสอบ 25 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาค 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป(นำมายื่นวันสอบ)
สามารถส่งเอกสารมาทางแฟกซ์ ได้ที่ 0-2577-1006 (ระบุส่งถึง อ.แหม่ม / อ.อี๊ด )
พร้อมเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อที่สะดวก
ติดต่อสอบถามโดยตรงที่

อ.แหม่ม 084-7306575
อ.อี๊ด 084-7086576  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า