5.31.2555

โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2556โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555

ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร
โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา 2556
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/99CalendarQuota56.pdf

ประกาศรับสมัคร

ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/1AnnouceSchPro.pdf

ประเภทโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/2AnnouceSci.pdf

ประเภทโควตานักกีฬา
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/3AnnouceSport.pdf

ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/4AnnouceMusic.pdf

ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/5AnnouceDeckdee.pdf

ประเภทโควตา สอวน.
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/6AnnoucePosn.pdf

ประเภทโควตาผู้พิการ
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/7AnnouceQuotaSpeci.pdf

   - เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง ประเภทโควตาพิการ (จำนวนรับเข้า ประเภทความพิการ )
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/8DocumentQuotaSpeci01.pdf

  - ประกาศกระทรวง ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/DocumentApp/9DocumentQuotaSpeci02.pdf


ขอขอบคุณศูนย์บริการการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี มา ณ ที่นี่ด้วย
http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/ApplicantQ.html

เว็บไซต์หลัก http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/ApplicantQ.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า