5.19.2555

มทร.ธัญบุรี เปิดช่องคนทำงาน ใช้ประสบการณ์เทียบโอนเรียน ป.ตรี


มทร.ธัญบุรี เปิดช่องคนทำงาน ใช้ประสบการณ์เทียบโอนเรียน ป.ตรี

UploadImage

    ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ปี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดสอนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในปีการศึกษา 2555

“การศึกษา จะใช้หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน หมายถึง สามารถใช้วิชาที่เรียนมาแล้วเทียบโอนและยังสามารถใช้หลักฐานการฝึกอบรมจากองค์กรต่าง ๆ รวบรวมเทียบโอนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้ประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพนั้นๆ มาเทียบโอนได้อีกด้วย นับเป็นการเปิดการเรียนการสอนแบบ เรียนไป ทำงานไป เพราะเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการได้นำความรู้ภาควิชาการผสมผสานกับประสบการณ์การทำงาน นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มทักษะและศักยภาพมาสู่สถานประกอบการที่เป็นความต้องการของประเทศเตรียมรับกับการแข่งขันในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยแจ้งความจำนงได้ที่
โทร 02 549 4507 ” ดร.วิชัย กล่าวสรุป

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า