5.26.2555

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ปรับ GPAX เหลือ 2.0


ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 นั้น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จึงขอปรับเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิม Gpax 2.50 เปลี่ยนเป็น Gpax 2.00 (ใช้เกณฑ์เดิม)
หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล จากเดิม Gpax 2.5 เปลี่ยนเป็น Gpax 2.00 (รับนักศึกษาทุกแผนการเรียน)
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จากเดิม Gpax 2.50 เปลี่ยนเป็น Gpax 2.00 (ใช้เกณฑ์เดิม)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ และ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใช้เกณฑ์เดิมทุกอย่าง
ทั้งนี้ เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เท่านั้น
หน้าเว็บไซต์หลัก http://quota.wu.ac.th/direct/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า