5.24.2555

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับตรง 3 คณะ


มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับตรง 3 คณะ


UploadImage

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รอบที่ 3  เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะ

 

-คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ที่

เวบไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า