5.30.2555

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน โออีจี รุ่นที่ 20


โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน โออีจี รุ่นที่ 20

UploadImage

สำหรับน้อง ๆ ท่านใดที่สนใจลองอ่านละเอียดได้เลยนะครับ
1.อายุระหว่าง 14 - 18 (คือเกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2538 ถึง 31 กรกฎาคม 2541)

2.มีสถานภาพเป็นนักเรียนระดับ ม.3 ม.4 หรือ ม.5

3.มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5

4.มีเกรดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.0

5.มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ

6.มีทัศนคติและมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาผลการเรียน 3 ปี (2 ปีย้อนหลัง และในปีปัจจุบัน)

2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาทะเบียนบ้าน)

4.ค่าสมัครสอบ 100 บาท


                              ติดต่อสอบเพิ่มเติมและส่งใบสมัครมาได้ที่

                               โอเวอร์ซีส์  เอ็ด  กรุ๊ป  (OEG)

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ : 130 -132 อาคารสินทร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-263-3661-9 กด 4
E-MAIL = Highschool@oeg.co.th

สำนักงานเชียงใหม่ : 101 หมู่ 14 ซ.6 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-811-355 หรือ 089-433-0979
E-MAIL = Chiangmai@oeg.co.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า