5.15.2555

แนะแนว Admission 56 เป็นต้นไป

            แนะแนว Admission 56 เป็นต้นไป
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แบบ Admission ตั้งแต่ในปี '56 เป็นต้นไป มีดังนี้

[20%] ซิกแพ็ค (si G-PAX) : 
เป็นคะแนนจากเกรดเฉลี่ยตลอด 6 เทอม ที่ได้มาจากการประมวลผลการเล่นกล้ามท้องตลอด 3 ปี 

ซึ่งในช่วง ม.4 น้องจะมีเวลาว่างอยู่กับเพื่อน เฟสบุค รวมถึงเวลาในการเพาะกาย จึงควรพยายามเล่นให้ดี ทําคะแนนให้ได้มาก 

โดยหลังจากนั้น พอเข้าสู่ ม.5 และ ม.6 การบ้านจะมากขึ้น และวิชาสารพัดสูตรที่ซับซ้อนขึ้น จะทําให้น้องมีเวลาเล่นกล้ามท้องน้อยลง ฉะนั้นถ้า ม.4 น้องทําคะแนนไว้ไม่ดี ก็จะเสียเปรียบนะคะ

สําหรับการสร้างกล้ามท้องเพื่อให้คุณครูประเมินคะแนนออกมาดี ก็มีหลายวิธีค่ะ น้องๆจะไปเล่นฟิตเนส หรือถ้ามีหนังสือเรียนเยอะก็เอามากองๆกัน มัดรวมไว้ วางบนหน้าท้องแล้วทําการ sit-up ก็ได้ค่ะ[30%] การประมวลผลลดหน้าท้องขั้นพื้นฐานระดับชาติ (DIET)

น้องๆจะต้องเข้ารับการประมวลผล โดยคณะองค์กร สถาบันทําลายทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ค่ะ

โดยจะอยู่ในช่วง ราวๆเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อใกล้จะจบระดับชั้น ม.6

ข้อสอบมักจะถามในเรื่องของการคุมอาหารหรือการไดเอ็ตนั่นเอง โดยจะเอาไปปะปนประยุกต์กับวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จะเป็นข้อสอบปรนัยแทบเกือบจะทั้งหมด ยกเว้นวิชาสุดท้ายคือ สุขศึกษา-พละศึกษา-ศิลปะ-ดนตรี-การงานอาชีพ ที่จะเป็นการโชว์หน้าท้องต่อหน้าครูคุมสอบแต่ละห้อง ดังนั้นวิชาหลังสุดจึงมักจะมีคะแนนไม่ค่อยดี และมีปัญหามาบ่นระบายกันในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาค่ะ[10 ถึง 50%]  การสอบ GAT เต็ม 300 คะแนน

ข้อสอบ GAT เป็นข้อสอบที่จัดทําโดย องค์กร สทศ. มีจุดประสงค์ในการวัดศักยภาพทั่วไปของผู้ที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปค่ะ ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

พาร์ทเชื่อมโยง (150 คะแนน) - ข้อสอบจะให้บทความสุขภาพ การเพาะกาย หรือ ลดนํ้าหนัก มาประมาณ 2 บทความ น้องๆจะต้องหาข้อความที่ขีดเส้นหนาๆและคําลูกๆของพวกมัน นํามาเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล จะไม่ยากมากค่ะ หลายคนจะฟัดกันเต็ม 150 คะแนนได้ไม่ยากนัก ขอให้ตรวจทานสัก 1-2 รอบ เก็บเต็มได้ไม่ยากค่ะ

พาร์ทอังกฤษ (150 คะแนน) - น้องๆจะต้องเจอกับข้อสอบภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเพาะกล้ามท้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเชื่อมคําศัพท์เพาะกาย พาร์ทบทสนทนาระหว่างนักเพาะกาย พาร์ท passage เกี่ยวกับเพาะกาย และเรียงลําดับเหตุการณ์เพาะกายทั้ง 5 เหตุการณ์ หรือแม้แต่ศัพท์ error เกี่ยวกับเพาะกายด้วย เป็นต้นค่ะ
ปล. ข้อสอบอังกฤษนี้ เกินกว่า 80% จะเน้นในส่วนของการเพาะกล้ามท้องนะคะ พยายามอ่าน ติวตรงจุดนี้มากๆและสุดท้าย [0 ถึง 50%] การสอบ PAT

PAT เป็นข้อสอบบ้าๆบอๆ หาสาระไม่ได้ค่ะ โจทย์จากยุคอนาคตล้านปีแสง ยากชิบหายวายวอดเอามาถาม ยากมาก อ่านมาก็เหมือนไม่ได้อ่านค่ะ ทําไม่ได้อยู่ดี

PAT แต่ละตัวจะมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน มีทั้งหมด 7 กลุ่มหลักๆดังนี้ค่ะ

PAT1 - ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT2 - ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT3 - ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT4 - ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT5 - ความถนัดครู

PAT6 - ความถนัดศิลปกรรม

PAT7 - คาวมถนัดทางภาษา

ทั้งนี้แต่ละคณะจะกําหนดต่างกันค่ะ เช่น

ถ้าน้องอยากเป็นวิศวกรที่มีกล้ามท้องเยอะๆ ถูกใจสาว ก็ต้องสอบ PAT3

หรือถ้าอยากเป็นเทรนเนอร์ตามยิม กล้ามท้องโตๆ งามๆ ก็ต้องสอบ PAT2 

หรือถ้าอยากเป็นครูหุ่นดีๆ ก็ต้องสอบ PAT5 เป็นต้นคับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า