5.21.2555

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประเภทรับตรง ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม พ.ศ.2555


มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประกาศรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม พ.ศ.2555
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือทางไปรษณีย์ รายละเอียดดังแนบ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า