5.19.2555

รับตรง จุฬา หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) (รายละเอียดnew2 (18 พ.ค. 55)
-----------------------------------------------------
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) (รายละเอียดnew2 (17 พ.ค. 55)
-----------------------------------------------------
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา
เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) (รายละเอียดnew2 (11 พ.ค. 55)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า