5.11.2555

ด่วนจ้า!! ม.เกษตร 6 โครงการ รับตรงหลังแอด(ภาคพิเศษ)

โครงการ1: โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รอบ2
คณะที่รับเข้าศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
เกณฑ์คัดเลือก : คะแนน O-NET GAT PAT3
กำหนดการ
        2 เม.ย. - 11 พ.ค.   สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์
       11 พ.ค.                ประกาศผลผผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
       15 พ.ค.                สอบสัมภาษณ์/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัว

         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

-------------------------------------------------
 โครงการ 2 : โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
คณะที่รับเข้าศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
เกณฑ์คัดเลือก : คะแนน O-NET GAT PAT3
กำหนดการ
         วันนี้ - 14 พ.ค.  สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
        15 พ.ค.           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        16 พ.ค.           สอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่ <<

-----------------------------------------------------

 โครงการ 3: โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) รอบที่ 3
คณะที่รับเข้าศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
เกณฑ์คัดเลือก : - GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
                    - PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
                    - PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
                    - PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 20 %
กำหนดการ
        วันนี้ - 14 พ.ค.  รับสมัคร
       14 พ.ค.           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เวลา 16.30 น.
       15 พ.ค.           สอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่<<

----------------------------------------------
 โครงการ 4: โครงการฯ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ รอบ 2
คณะที่รับเข้าศึกษา: คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
คุณสมบัติ
       - ผลการเรียน GPAX > 2.75
       - มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น TOEFL, IELTS, SAT I, CU-TEP, TU-GET, GAT ดูเกณฑ์ขั้นต่ำได้ในระเบียบการ
      - มีคะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น SAT I(Math), PAT1 ดูเกณฑ์ขั้นต่ำได้ในระเบียบการ
กำหนดการ
         วันนี้ - 19 พ.ค. รับสมัคร
         25 พ.ค.         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         28 - 29 พ.ค.  สัมภาษณ์
         31 พ.ค.         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

-------------------------------------------------
 โครงการ 5:  โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณะที่รับเข้าศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการ
        วันนี้ - 20 พ.ค.           รับสมัคร
        หลังการสมัคร 1 สัปดาห์ แจ้งผลการสมัคร
        **การสมัครจะสิ้นสุดลงเมื่อมีผู้ผ่านคัดเลือกและรายงานตัวครบตามกำหนด ประมาณ 60 คน

         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

------------------------------------------------------

 โครงการ 6: โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะสังคมศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก : - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
                        - O-NET  (รหัสวิชา 01-08) ร้อยละ 30
                        - GAT  (รหัสวิชา 85) ร้อยละ 20
                        - PAT1 (รหัสวิชา 71) ร้อยละ 10
                        - PAT2 (รหัสวิชา 72)ร้อยละ 20
กำหนดการ
          วันนี้ - 13 พ.ค.  รับสมัคร
         14 พ.ค.           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และยืนยันผ่านเว็บไซต์
         15 พ.ค.           สอบสัมภาษณ์
         17 พ.ค.           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

             ภาคพิเศษที่เปิดรับตอนนี้มีถึง 6 โครงการ แต่ส่วนใหญ่ก็จะหมดเขตในสัปดาห์หน้ากันแล้ว ใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็ลุยโลดสมัครได้เลยจ้า ค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าเทอม น้องๆ สามารถดูได้ในระเบียบการรับสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คณะโดยตรงได้เลย

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า