5.11.2555

รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2555


มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
คณะเภสัชศาสตร์ รับ 10   คน  
คณะพยาบาลศาสตร์  รับ 10 คน

รับสมัครถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555  
โดยเกณฑ์คัดเลือกใช้  GAT PAT  ONET  GPAX  เกณฑ์เดียวกับระบบ Admissions กลาง
ปล  เว็บไซต์จะไม่มีข้อมูล ถ้าสนใจให้โทรถาม  08-470-86576 


คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 30  คน   และคณะอื่่น ๆ ยังรับสมัครได้เรื่อย ๆ  ครับผม

                              1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต  ใบสมัครทาง Internet

                              2. สมัครที่มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
                                  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร
          ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารชวน ชวนิชย์
            200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
          โทรศัพท์ติดต่อ 0-2577-1033 , 0-2577-1044 , 0-2577-1055 โทรสาร 0-2577-1006
            ( ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)
             โทรศัพท์มือถือ 08-470-86576  
             (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ทุกวัน)

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.eau.ac.th/2011/Interested-Student/Undergraduate.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า