5.17.2555

รับตรง อุบลราชธานี รอบหลัง Admissions 2555


 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตาทุนช้างเผือก และโควตาโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2555

กำหนดการโดยสังเขป
1. รับสมัครผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th ระหว่าง 11-22 พฤษภาคม 2555
2. ส่งเอกสารด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ระหว่าง วันที่ 14 - 22 พฤษภาคม 2555
(ยกเว้น วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 ของดรับเอกสารเนื่องจากมีภารกิจเดินทางไปราชการ)
3. ชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเอง จากการ download เอกสารการชำระเงินผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th ระหว่าง 11-22 พฤษภาคม 2555 ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะที่สมัคร
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารบริหาร ชั้น 1 หรือ www.entry.ubu.ac.thเวลา15.00 น.
7. download เอกสารการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th ระหว่าง 28-29 พฤษภาคม 2555 และติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และนำส่งเอกสารการชำระเงินพร้อมรายงานตัว รับรหัสประจำตัวนักศึกษา และ กรอกประวัตินักศึกษา ด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ภายในเวลา 12.00 น.
8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษากับงานทะเบียนนักศึกษา ณ เคาท์เตอร์บริการ R&E อาคารบริหาร ชั้น 1 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 1300-14.00 น.
9. พบงานวิชาการทุกคณะที่สังกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 1500-16.00 น.
10. ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ที่ www.reg.ubu.ac.th ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2555 [125.23 KB]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาทุนช้างเผือก ปีการศึกษา 2555 [154.36 KB]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2555 [159.96 KB]


 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 120 คน เปิดระบบรับสมัคร 16 -22 พ.ค. 55 นี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศที่แนบ โปรดชำระเงิน
ค่าสมัครภายในวันที่ 22 พ.ค. 55 นี้

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า