5.19.2555

รับตรง วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี 55


 
รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555(เพิ่มเติม) 
"หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร" 
• จำนวนนักศึกษาที่รับ 30 คน
• เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
• มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า