5.14.2555

มาแล้ว รับตรง ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร รอบที่ 5


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 3 สาขาวิชา
จำนวนรับ
1.สาขาการจัดทั่วไป จำนวน 30 คน
2.สาขาการบัญชี                   จำนวน 30 คน
3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 40 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  ทุกสาขาวิชา  กรณีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50  ให้แนบเอกสารโครงการเด็กดีฯ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
กำหนดการโดยสังเขป
1. รับสมัครผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th ระหว่าง 11-22 พฤษภาคม 2555
2. ส่งเอกสารด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ระหว่าง วันที่ 14 - 22 พฤษภาคม 2555
    (ยกเว้น วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555  ของดรับเอกสารเนื่องจากมีภารกิจเดินทางไปราชการ)
3. ชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเอง จากการ download เอกสารการชำระเงินผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th ระหว่าง 11-22 พฤษภาคม 2555 ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ 
4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาม 2555  เวลา 09.00-12.00 น. ณ  อาคารบริหาร (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หรือ วิทยาเขตมุกดาหาร
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 พฤษภาคม 2555  ณ อาคารบริหาร ชั้น 1 หรือ www.entry.ubu.ac.th เวลา15.00 น.
7. download เอกสารการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th ระหว่าง 28-29 พฤษภาคม 2555 และติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ  และนำส่งเอกสารการชำระเงินพร้อมรายงานตัว  รับรหัสประจำตัวนักศึกษา และ กรอกประวัตินักศึกษา ด้วยตนเองที่  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา  หรือ ที่สำนักงาน วิทยาเขตามุกดาหาร   ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2555  ภายในเวลา 12.00 น.
8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษากับวิทยาเขตมุกดาหาร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 1300-14.00 น.
9. พบงานวิชาการเพื่อแนะนำการลงทะเบียนและการศึกษาของหลักสูตรใน วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 1500-16.00 น.  
10. ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ที่ www.reg.ubu.ac.th ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า