5.10.2555

ทุน ม.นานาชาติแสมฟอร์ด 2555 รับสมัครถึง 14 พค


ด้วยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรจำนวนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับทุนการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต โดยรายละเอียดจำนวนทุนการศึกษา มีดังนี้
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (วิทยาเขต กรุงเทพฯ)
ประเภททุนการศึกษา
GPA
STIU English Test(IELTS equiv.)
อัตราส่วนทุนการศึกษา
จำนวนทุนการศึกษา
ทุนเรียนดี
3.5
70 (5.5)
100%
4
ทุนอธิการบดี
3.0
70 (5.5)
50%
4
ทุนความสามารถพิเศษ
2.5
30 (3.5)
50%
4
ทุนช่วยเหลือทางการศึกษา
2.5
70 (5.5)
50%
8
รายละเอียดการสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขต กรุงเทพฯ
รอบที่ 1: ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
รอบที่ 2:
  • วันสุดท้ายสำหรับการยื่นหลักฐานสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา: 14 พฤษภาคม 2555
  • วันสอบและสัมภาษณ์: 15 พฤษภาคม 2555
  • วันประกาศผล: 16 พฤษภาคม 2555


สอบถามข้อมูลจากฝ่ายรับสมัคร : 02 769 4000 (#1601, 1602)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า