5.10.2555

รับตรงภาคพิเศษ ราภัฎสวนสุนันทา 2555


 
นิเทศศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคบ่าย)รอบสอง  ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2555
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษรุ่น11 (อ-ศ.) และ (ส.-อา.) ปีการศึกษา 2555 ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2555
รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีในโครงการภาคสมทบหลักสูตร บริหารธุรกิจ และ การบัญชี ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า