5.13.2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้โอกาสนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน สมัคร 14 - 28 พ.ค. 2555


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เปิดให้โอกาสนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับนักศึกษาหลัง Admission ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
- ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
- ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
- ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
- ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- มีเดียอาตส์
-เทคโนโลยีมีเดีย
-มีเดียทางการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
และวิศวกรรมอัตโนมัติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พ.ค. 2555 นี้เท่านั้น ทาง admission.kmutt.ac.thหรือติดตามได้ที่  http://saengpaeng.blogspot.com/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า