5.10.2555

รับตรง หัวเฉียว รอบหลัง Admission 2555


 
เปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน - 8 มิถุนายน 2555  (เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555)
1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชา ได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้  

GPAX 20 %    GAT 20%      PAT2  30%      ONET 30%


กำหนด คะแนนขั้นต่ำ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละคณะวิชา ดังนี้

 
คณะวิชา
คะแนน O-net วิชา ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า
คณะพยาบาลศาสตร์
20
คณะเภสัชศาสตร์
20
คณะเทคนิคการแพทย์
20
คณะกายภาพบำบัด
20
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
15
คณะการแพทย์แผนจีน
20

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://admission.hcu.ac.th/
2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า