5.06.2555

รับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เว็บไซต์หลัก  http://www.vru.ac.th/index.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า