5.05.2555

รับตรง คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ 2555


รับตรง  55 ด้วยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยวิธีพิเศษ ในโครงการ "รับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนที่มีความสนใจ สามารถสมัครและดำเนินการตามรายละเอียดโครงการได้ที่ website คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า