5.06.2555

คำเตือน รับตรง สัตวแพทย์ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่ได้รับการรับรอง !!


ขณะนี้ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใน สาขาวิชาสัตวแพทย์
ระเบียบการรับสมัคร http://academic.rmutto.ac.th/entry/files/entry_190312_1.pdf
แต่ สาขาสัตวแพทย์ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองนะครับ  มหาวิทยาลัยที่ได้รับรองจากสภาสัตวแพทย์ มี 6 สถาบันคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.ขอนแก่น  ม.เชียงใหม่  ม.ขอนแก่น และ ม.เทคโนโลยีมหานคร   ถ้าจบจาก 6 สถาบันนี้จะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์แน่นอนจ้า   อ้างอิง  http://vc.vetcouncil.or.th/information_1.aspx

ไม่ผ่านการรับรอง ทำไมยังเปิดได้  ฟะ !!!
การเปิดหลักสูตรเป็นอำนาจของแต่ละสถาบัน  ทางมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี  คณะ เป็นคนรับผิดชอบ    ทาง สกอ  เป็นแค่รับรองหลักสูตรว่ามีหลักสูตรนั้นเปิดสอน  เป็นค่าตัวกลางประสานงาน   ไม่มีอำนาจ อนุมัติ
สภาสัตวแพทย์ เป็นตรวจสอบว่าสถาบันต่างๆ   มีคุณภาพและได้รับการรับรองหรือไม่  แต่ก็ไม่มีอำนาจไปสั่งให้ มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิด หรือ ปิดการรับสมัคร


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ ปิดรับสมัครไปแล้ว

อ้างอิง http://www.acad2.msu.ac.th/vet0701/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เปิดรับนักศึกษาในสาขาสัตวแพทย์ มาหลายปีแล้วครับ  แต่สุดท้ายยังไงก็ไม่ผ่าน ในที่สุดก็ต้องปิดรับสมัคร   และคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ผู้เรียน !!! นั่งคือ เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า