5.04.2555

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ อุตสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ มาแว้ววปฏิทินการรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2555  (รอบ 2) 
 สมัครด้วยตนเอง
   8, 9 และ 10 พฤษภาคม 2555
   เวลา 09.00 น.-12.00 น. และ
   เวลา 13.30 น.-16.30 น.
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   11 พฤษภาคม 2555 หลังเวลา 17.00 น. 
   ทางเว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th
   และ www.sbai.agro.ku.ac.th
 สอบสัมภาษณ์   14 พฤษภาคม 2555
   เวลา 13.00 น.-16.00 น.
   ที่ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   15 พฤษภาคม 2555 หลังเวลา 15.00 น.
   ทางเว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th
   และ www.sbai.agro.ku.ac.th
 ยืนยันเข้าศึกษาพร้อมชำระเงินประกันสิทธิ์
   (37,700 บาท)
   16 พฤษภาคม 2555
   เวลา 09.00 น.-12.00 น.
   และ 13.00 น.-16.00 น.

Download ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษา  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า