5.04.2555

สอบตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 !!! มาแวว้ว

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2555 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.swu.ac.th/

ปล รายระเอียดยังอื่น ๆยังไม่มา   ดังนั้นขอนำระเบียบการปี 2555 มาให้ชมก่อน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า