5.04.2555

รับตรง รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มก. ศรีราชา


รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2  หมดเขต  4 พฤษภาคม 2555
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ/ด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2   หมดเขต 4 พฤษภามคม 2555
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 หมดเขต  4 พฤษภาคม 2555
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2  หมดเขต 7 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.renvi.src.ku.ac.th/admission/index.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า