5.04.2555

ประกาศผล Admissions 2555 : 7 พฤษภาคม 2555วันนี้(3พ.ค.)ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สอท.ได้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2555 และกำหนดประกาศผลสอบ ในวันที่  9 พ.ค.  ทางเว็บไซต์ สอท. www.cuas.or.th  แต่เนื่องจากขณะนี้ สอท.ได้ประมวลผลเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลายหรือจีพีเอเอกซ์ ของโรงเรียนบางแห่งเท่านั้น   ดังนั้นสอท.จะประกาศผลก่อนกำหนดเป็นวันที่  7 พ.ค.  เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์ สอท. และในวันดังกล่าว  เวลา 14.00 น.  ที่สอท. ตนจะแถลงข่าวการประกาศผลแอดมมิชั่นกลางด้วย
 
ศ.ดร.สมคิด กล่าวอีกว่า  สำหรับการรับตรงของมธ. ในปีการศึกษา 2555  นั้นทางมหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษา 1,674 คน แต่มีผู้มาสมัคร  42,140 คน ทำให้มีอัตราการแข่งขันสูงถึง1:25.2  ซึ่งสูงมากกว่าปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษา 1,572 คน แต่มีผู้มาสมัคร  28,847 คน อัตราส่วนการแข่งขัน 1 : 18.4  และหากเจาะลงรายคณะ พบว่าอัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นเกือบทุกคณะและสาขาวิชา ทั้งสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยคณะที่ได้รับความสนใจและมีอัตราการแข่งขันสูงมาก คือ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มีอัตราการแข่งขัน1:215 รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราแข่งขัน1:75 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีอัตราแข่งขัน1:72 สำหรับสายสังคมศาสตร์ เช่น คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ อัตราส่วนการแข่งขัน 1:44 คณะนิติศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:18
“ระบบรับตรง ช่วยให้คณะหรือสาขาวิชาต่างๆ สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อ และไม่มีการย้ายคณะภายหลัง ตลอดจนลดอัตราการรีไทน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้มีความเข้าใจในสาขาที่ตนเรียน  เช่น กรณีคณะรัฐศาสตร์ พบว่า นักศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทั้ง 3 สาขาวิชาของคณะ เป็นนักศึกษาที่ผ่านระบบรับตรง ส่วนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) พบว่า การรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรง ช่วยทำให้อัตราการรีไทน์ ลดลงอย่างมาก ขณะที่บางสถาบันรับนักศึกษาผ่านแอดมมิชั่นกลาง พบว่ามีนักศึกษารีไทน์ 15%  ส่วนการรับตรงรีไทน์ 5 %เท่านั้น” ศ.ดร.สมคิด กล่าว.
Credit  http://www.dailynews.co.th/education/112795

อย่าโทรไปถาม สอท ว่าจะประกาศวันไหน   หลังจากเกิดการณ์ข่าลือ ประกาศผลวันที่ 3 ตอน 6 โมงเย็น ทำให้มีผู้ปกครองและนักเรียนหลายพันคนโทรไปสอบถามที่ สอท เป็นจำนวนมาก จนทำให้พี่ๆ เจ้าหน้าที่ไม่เป็นกันทำงานเลยครับ   ยิ่งโทรเยอะ ผล Admissions ยิ่งออกช้านะครับ
ในวันประกาศผล  ถ้าเชคผลทางเว็บไซต์ สิ่งที่สำคัญคือ เลขที่สมัคร และ เลขประจำตัวนักเรียน  เพื่อใช้ในการตรวจสอบผล
ใครที่กรอก GPA ผิดไม่ต้องกังวลเพราะ เค้าใช้ข้อมูลจากทางกระทรวงศึกษาธิการ
แต่ถ้าใครกรอกปีจบการศึกษาผิด อันนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ สอท นะครับ
เพื่อความชัวร์ของข้อมูลให้เข้าไปเชคผล@จากเว็บไซต์หลัก  http://www.cuas.or.th/  ด้วยนะครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า