5.04.2555

เปลี่ยนแปลงวันรับสมัคร รับตรงรอบที่ 2 ม.นเรศวร


ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
    โครงการผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ 
    โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
    โครงการหลักสูตรวิทยาศาตร์การแพทย์ (ตรีควบโท)
    โครงการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
    ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์
    จากเดิมวันวันที่ 12-13 พ.ค. 2555 เปลี่ยนเป็น วันที่ 5-6 พ.ค. 2555

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า