10.12.2555

ทุนการศึกษา ของทาง Stamford International 2556


มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรจำนวนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยรายละเอียดจำนวนทุนการศึกษา มีดังนี้
วันสุดท้ายสำหรับการยื่นหลักฐานสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา: วันที่ 22 มกราคม 2556
1. ทุนอธิการบดี 1 ทุน
2. ทุนช่วยเหลือทางการศึกษา 1 ทุน
สมัครขอทุนได้ที่ http://www.stamford.edu/th/admissions/scholarships-and-aids/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า