10.15.2555

รับตรง และ โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2556คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษศจิกายน 2555

รายละเอียดโครงการ

น้าเว็บไซต์หลัก  http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า