10.09.2555

โควตา ผู้มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ม.แม่โจ้ 2556


โควตา ผู้มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ม.แม่โจ้ 2556


รับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 5 พฤษศจิกายน 2555

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า