10.20.2555

รับตรง + ทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2556ประกาศรับสมัครนักศึกษา  ประเภทโควต้า  รับตรง  ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี 
      ปีการ
ศึกษา  2556  (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครนักศึกษา  ประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ  ภาคปกติ
      ระดับปริญญาตรี  ปีการ
ศึกษา  2556  (รายละเอียด)
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15  ตุลาคม   -   15 พฤศจิกายน  2555

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.student.sskru.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า