10.22.2555

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน
(โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับสมัคร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 . วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

วันที่รับสมัคร
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 

การสมัคร 
สมัครออนไลน์ผ่านเว๊ป http://www.admission.mfu.ac.th/ 

ติดต่อสอบถาม 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916-741 ถึง 2 หรือ 
http://itschool.mfu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า