10.27.2555

รับตรง !!! เปิดรับสมัครแล้วสาขา "เทคโนโลยีมีเดีย" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ว !!! สาขา"เทคโนโลยีมีเดีย" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มเอกวิชาคือ

1. กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล (DMT)
2. กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ (BMT)
3. กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์ (GDM)โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2556

ระยะเวลาการสมัคร : 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2555

Download กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
http://bit.ly/SY8roE
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
http://bit.ly/PngCtE
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :http://admission.kmutt.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม :http://www.facebook.com/MDT.MediaTechnologyKMUTT

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า