10.11.2555

รับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 2556ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครนักศึกษา "โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปี  การศึกษา 2556" โครงการนี้เป็นการรับแบบภาคพิเศษ เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.foodtech.eng.su.ac.th ตั้งแต่ 3 - 31 ตุลาคม 2555 โดยการคัดเลือกใช้คะแนน GAT/PAT จากนั้นจะมีการสอบความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยีอาหารและ  การสอบสัมภาษณ์

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า