10.02.2555

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT บางมด 2556โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

>> เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 <<
Download กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
หมายเหตุ
ผู้สมัครที่สนใจสมัครโครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ทั้งวุฒิ ม.6 และ ปวช. ต้องสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่ คณะ/ภาควิชา กำหนด
  • สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT : วันจันทร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555
  • สอบ GAT/PAT : วันเสาร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
  • ประกาศผลสอบ GAT/PAT : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

โครงการ Direct Admission
เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

>> เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 <<
Download กำหนดการ โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ     

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า