10.30.2555

รับตรง ม.ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวน 11 หลักสูตร 48 สาขาวิชา 

 
คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัครถึง  16 มีนาคม 2556
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง  12 มกราคม 2556
คณะอื่น ๆ เปิดรับสมัครถึง  12 พฤษภาคม 2556
 
รายละเอียดทั้งหมด http://ac.npru.ac.th/form/1351045985_955542.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า