10.12.2555

สวนดุสิต รับตรงภาคปกติ 2556 รวม 3,150 คน


สวนดุสิต รับตรงภาคปกติ 2556 รวม 3,150 คน


UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รวม 3,150 คน

การสมัคร แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่

1. รอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1- 25 พฤศจิกายน 2555

สมัครได้ที่ www.dusit.ac.th หรือ Contact Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2. รอบแอดมิชชั่นกลาง (ADMISSIONS) ระหว่างวันที่ 11 – 21 เมษายน 2556
สมัครได้ที่ www.cuas.or.th เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

วิธีสมัคร Online

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.dusit.ac.th แล้วเลือก การรับสมัครนักศึกษา

2. ศึกษารายละเอียดของคณะ/หลักสูตร และคุณสมบัติผู้สมัคร

3. เลือกสมัครเรียน เพื่อพิมพ์ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ต้องการ และกดยืนยันการสมัคร

4. พิมพ์ใบสมัคร/ใบชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท 1 สาขา 500 บาท 2 สาขา พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือนิ้วครึ่งลงในใบสมัคร เลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขา
: เลือก 1 สาขา ค่าสมัคร 300 บาท
เลือก 2 สาขา ค่าสมัคร 500 บาท

5. ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ :
** ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้งดน้ำและอาหารทุกชนิด หลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันศุกร์ที่21 ธ.ค. 2555 และโปรดเตรียมเงินเพื่อนามาชำระค่าตรวจร่างกาย จานวนเงินคนละ 450 บาท

**** มหาวิทยาลัย ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทุกกรณี

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า