10.15.2555

รับตรงภาคปกติ สวนดุสิต 2556 ปีการศึกษา 2556 3,150 คน


การสมัคร แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
1. รอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1- 25 พฤศจิกายน 2555
สมัครได้ที่ www.dusit.ac.th หรือ Contact Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. รอบแอดมิชชั่นกลาง (ADMISSIONS) ระหว่างวันที่ 11 – 21 เมษายน 2556
สมัครได้ที่ www.cuas.or.th เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
วิธีสมัคร Online
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.dusit.ac.th แล้วเลือก การรับสมัครนักศึกษา
2. ศึกษารายละเอียดของคณะ/หลักสูตร และคุณสมบัติผู้สมัคร
3. เลือกสมัครเรียน เพื่อพิมพ์ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ต้องการ และกดยืนยันการสมัคร
4. พิมพ์ใบสมัคร/ใบชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท 1 สาขา 500 บาท 2 สาขา พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือนิ้วครึ่งลงในใบสมัคร เลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขา
: เลือก 1 สาขา ค่าสมัคร 300 บาท
เลือก 2 สาขา ค่าสมัคร 500 บาท
5. ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระเบียบการเบื้องต้น http://www.dusit.ac.th/sdu2011/index.php?incevt=event|newsviewer.php&newsid=1973
เว็บไซต์หลัก  http://entrance.dusit.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า