10.11.2555

โครงการรับตรงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556


ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษา และ ใบสมัคร โครงการรับตรงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร 1 - 23 พฤษศิจกายน 2555
1. โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
2. โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สวอก.) โดยวิธ๊รับตรง
3.  โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวอน.)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า