10.05.2555

กสพท.แจ้งผู้เข้าสอบตรวจสอบ-พิมพ์บัตรที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง


กสพท.แจ้งผู้เข้าสอบตรวจสอบ-พิมพ์บัตรที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง


UploadImage

กสพท.ประกาศแจ้งนักเรียนที่สมัครสอบ ตรวจสอบที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง

โดยกสพท.แจ้งในหน้าเว็บว่า...


เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลสนามสอบในบางสนามสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบและพิมพ์บัตรที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ กสพท.ปีการศึกษา 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า