10.19.2555

รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2556


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2556


คณะ/วิทยาลัยโครงการ
คณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต new
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา new
วิทยาลัยดุริยาคศิลป์โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีและโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี new
คณะการบัญชีและการจัดการ 

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.acad.msu.ac.th/2012/?page=newsdepartment&id=00123

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า