10.28.2555

เฮ Admissions 56 ไม่ใช้ O-NET ถ่วงน้ำหนัก GPAX !!


เป็นที่ทราบกันว่า สพฐ. ให้ใช้ O-Net ประกอบการพิจารณาจบช่วงชั้น โดยเลือกแนวทางใช้ O-Net มาถ่วงน้ำหนักคะแนน GPAX ของโรงเรียนในสัดส่วน 80:20 เลยทำให้น้องๆหลายคนวิตกกังวลว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงจะทำให้เสียเปรียเด็กซิ่วอย่างมาก     เด็กซิ่วเองก็คิดไปไกลว่าตัวเองจะโดนคิดเกรดแบบใหม่ด้วยหรือไม่ !! 
หลังจากที่ได้พยายามตามข่าวอย่างต่อเนื่องและได้ สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลสรุปคือ ใน Admissions 2556  นี้จะใช้ GPAX จริง  จะไม่มีการใช้ O-NET มาถ่วงนำหนักใน GPAX  ดังนั้นขอให้น้องๆสบายใจได้
ขยายความ  ตามความคิดเดิมคือ  GPAX  แบบถ่วงน้ำหนัก  จะมาจาก  ONET 20% + GPAX 80 %  แต่ ใน Admissions จะใช้  Gpax โดยไม่นำ onet มาถ่วงน้ำหนัก  ( สุดท้ายใช้เกณฑ์เหมือนเดิม  O-NET 30% GPAX 20% และ GAT-PAT 50% )

แล้ว Admissions 2557  จะใช้ เกณฑ์อะไร
ยังคงใช้เกณฑ์เดิมคือ GPAX 20% O-NET 30%  GAT-PAT  50%  โดยจะไม่นำ O-NET มาถ่วงน้ำหนัก GPAX   สำหรับสัดส่วน GAT-PAT กลุ่มคณะส่วนใหญ่ ก็ยังจะคงเหมือน Admissions 2556  กลุ่มคณะมีมีโอกาสจะเปลี่ยนคือ สายวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจจะมีการใช้ PAT2 เยอะขึ้น    แล้วอีกกลุ่มคณะที่น่าจะปรับคือ กลุ่มวิศวะ เราอาจจะได้เห็นการนำ PAT1 มาใช้

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า