10.20.2555

รับตรง56 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2556


รับตรง56 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2556
เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการกีฬาอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชาการของชาติให้มีคุณภาพ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พฤษศจิกายน 2555
รายละเอียดทั้งหมด  http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-10-19_14-53-24_1dj1ud6.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า